RASTEMO Z GLASBO V SRCU

Obvestila

AKTIVNOSTI

INDIVIDUALNI POUK INŠTRUMENTOV IN PETJA  OD  18, MAJA 2020 in                                    SKUPINSKI POUK OD 25. MAJA 2020

POTEKATA V PROSTORIH GLASBENE ŠOLE.

PROSIMO, DA OTROKU PRISKRBITE ZAŠČITO USTNEGA IN NOSNEGA PREDELA (maska, šal, ruta,….).

POUK KOMORNIH SKUPIN IN ORKESTRA ŠE VEDNO POTEKA NA DALJAVO.

Več o tem pod “Aktualno”

Naj glasba krajša čas.

__________________________________________________________________________________________________

KONTAKT ŠOLE

Spoštovani starši, učitelji in poslovni partnerji.

Za obvladovanje trenutne situacije, je tajništvo šole dosegljivo na

GSM 041 249 523 ali na e-poštni naslov gs-trzic@guest.arnes.si

Prosim poslužujte se klicev na omenjeni kontakt, saj bo delo potekalo od doma.                        Po normalizaciji stanja, GSM številka ne bo več namenjena tajništvu šole.

Naj glasba krajša čas.

Koncertni bonton

  • Na koncert ne zamujamo.
  • Če zamudimo, počakamo tiho pred vrati in ob prvem ploskanju čim obzirneje vstopimo in sedemo na najbližji prosti sedež.
  • Mobilne telefone in piskajoče ure izklopimo pred koncertom.
  • Če smo prehlajeni in nas muči kašelj se koncertu odpovejmo.
  • Otrok, ki so premajhni, da bi na nastopu zdržali mirno in tiho, ne pripeljemo na koncert.
  • Ko nastopajoči pride na oder, mu zaploskamo.
  • Z mirnim in zbranim poslušanjem nastopajočim izkazujemo spoštovanje. Zato se med nastopom ne pogovarjamo, zehamo, škripamo s stoli, zehamo ali povzročamo drugih šumov (npr. brskanje po torbici, šumenje s papirčki…).
  • Nastopajoče nagradimo s ploskanjem. Ploskamo šele ob koncu skladbe in ne med stavki. Če ne poznamo skladbe, počakamo, da zaploskajo drugi.
  • Med igranjem se ne presedamo in ne hodimo po dvorani. Če moramo nujno zapustiti koncert, to storimo med aplavzom.
  • Vljuden in spoštljiv odnos do vseh nastopajočih pokažemo tudi s tem, da koncerta ne zapuščamo predčasno.
  • Fotografiranje z bliskavico lahko izvajalca zelo moti.

S takšnim ravnanjem bomo izkazali spoštovanje in kulturen odnos do nastopajočih ter poslušalcev ter zagotovili obilico lepih glasbenih trenutkov na nastopih.

koncertni-bonton-008 koncertni-bonton-007 koncertni-bonton-006 koncertni-bonton-005 koncertni-bonton-003 koncertni-bonton-004 koncertni-bonton-001 koncertni-bonton-002

Aktualno

Spoštovani starši,

zaradi hitro spreminanjočih se navodil iz MIZŠ, vas prosimo, da spletno stran redno spremljate.

Spodnje besedilo bomo ažurno popravljali in dopolnjevali skladno s pridobljenimi navodili in smernicami.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

______________________________________________________

Spoštovani starši, dragi učenci.

Obveščamo vas, da bo Glasbena šola Tržič, glede na sklep, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije o Okvirnem načrtu sproščanja omejitvenih ukrepov, s poukom v prostorih šole pričela 18. maja 2020.

Individualni pouk inštrumenta in petja se bo v prostorih glasbene šole pričel izvajati 18. maja 2020. Pouk bo potekal v učilnicah in po urniku, ki je veljal pred korona krizo.

Pouk nauka o glasbi, solfeggia in glasbene pripravnice se v prostorih glasbene šole prične izvajati 25. maja 2020, v učilnici nauka o glasbi po urniku, ki je veljal pred korona krizo.

Pouk  komornih skupin ter orkestra bo še vedno potekal na daljavo, preko ustaljenih družabnih omrežjih in ostalih video povezav.  

V obliki izobraževanja na daljavo bo potekal tudi pouk za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih glasbene šole.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).

V kolikor se strinjate, da vaš otrok obiskuje pouk inštrumenta oz. petja v prostorih glasbene šole, prosimo izpolnite in podpišite izjavo, le-to pa naj otrok odda učitelju NA PRVI URI v naslednjem tednu. V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19, so starši dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta). V kolikor učenec zboli v času pouka, učitelj pokliče starše in ga skupaj zz učencem počaka pred šolo, ob upoštevanju primernih samovarovalnih ukrepov (primerna razdalja, uporaba zaščitne ustnega in nosnega predela za oba).

Prilagamo tudi seznam zdravstvenih omejitev, ki je bil oblikovan na Pediatrični kliniki, s strani strokovnjakov, ki so omenjene bolezni opredelili kot rizične. V kolikor se zaradi bolezenskih stanj otroka ali drugega člana gospodinjstva, v katerem živi otrok, odločite, da otrok ne bo obiskoval individualnega pouka v prostorih šole, o tem čim prej obvestite učitelja individualnega pouka. V tem primeru bo pouk še vedno potekal na daljavo.

Kot že omenjeno ta seznam zdravstvenih omejitev velja tudi za osebe, ki z otrokom živijo v istem gospodinjstvu. Predlagamo, da se starši pogovorite z izbranim osebnim zdravnikom – spec. pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – spec. splošne oz. družinske medicine.

Ker je ob ponovnem zagonu pouka v prostorih šole tveganje za prenos okužbe z virusom COVID19 večje, dovolite, da vas seznanimo s priporočenimi ukrepi NIJZ.

V prostorih Glasbene šole Tržič, prosimo dosledno izvajajte splošne higienske ukrepe:

-> V šoli so pod stopniščem, v vseh učilnicah, pisarni šole in v sanitarijah ter ob odhodu iz šole tudi pri vhodnih vratih, nameščena razkužila za razkuževanje rok. Ob vstopu v šolo mora razkužiti roke vsak zaposleni, starš in obiskovalec šole. Odrasli roke razkužijo že pod stopniščem ob vstopu v šolo. Starši prosimo, opozorite otroke, da si roke razkužijo potem, ko odložijo garderobo in sicer ob vstopu v učilnico.  Roke je potrebno razkužiti ob vsakem morebitnem dotikanju površin kot so kljuke, ograje na stopnišču, klopce na hodnikih,… Tudi ob odhodu iz šole je priporočljivo razkuževanje rok.

-> V vseh prostorih šole je ves čas obvezna uporaba zaščitnih mask za zaposlene, starše in obiskovalce šole. Izjemoma lahko učitelji pihal, trobil in petja, med poukom ne uporabljajo mask, vendar morajo poskrbeti za varovanje z dovolj veliko varnostno razdaljo in rednim zračenjem prostora. Učencem starejšim od 12 let, priporočamo uporabo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta,…) izven matične učilnice (na stopnišču, hodnikih, sanitarijih,…). Za zaščito otrokovega ustnega in nosnega predela morate poskrbeti starši.

-> Uporabljene maske, prosimo odvrzite v smetnjak pri vhodnih vratih.

-> Prosimo, da se v prostorih šole vzdržuje primerna medsebojna razdalja, ki naj bo 1,5  – 2 metra.

-> V prostorih šole naj se ne združuje v skupine.

-> Upoštevati je potrebno higieno kašlja. Pred kašljanjem/kihanjem si je potrebno zakriti usta in nos s papirnatim robčkom, ali zakašljati/kihniti v zgornji del rokava. Robček je po uporabi potrebno zavreči.

-> Čim manj se dotikati obraza (oči, ust in nosu) z nečistimi neumitimi/nerazkuženimi rokami.

-> V prostore šole naj vstopajo le zaposleni in učenci. Ostali le po potrebi in ob predhodni najavi, ob upoštevanju vseh ukrepov (nošenje obrazne maske, ki so jo dolžne priskrbeti sami, higiena rok, kašlja,…)

-> Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij o učencih naj se opravijo preko elektronske pošte.

-> Zaradi zračenja učilnic, naj ima otrok s seboj dodatna oblačila.

-> Za zmanjšanje možne kontaminacije umivalnikov, naj ima otrok plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje s seboj.

Prihod do šole in vstopanje v šolske prostore in odhod iz šole:

-> Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).

-> V prostorih šole je poleg upoštevanja splošnih higienskih ukrepov potrebno upoštevati tudi režim gibanja, ki naj bo hoja po desni strani stopnic in po desnem delu hodnika.

->  Vrata in okna učilnice odpira in zapira samo učitelj.

->  Učenci se po prostorih šole ne zadržujejo. Na pouk čakajo pred učilnico. V Šolo pridejo največ 5 minut pred pričetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka.

-> Po končanem pouku učenci starše počakajo pred šolo. Učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Spoštovani starši, prosimo vas, da o pravilnostih izvajanja samozaščitnih ukrepov podučite otroke ter, da z doslednim upoštevanjem navodil dajete lep zgled otrokom.

V Glasbeni šli Tržič, bomo poskrbeli za redno čiščenje, razkuževanje in prezračevanje prostorov.

Kot že omenjeno je šola že poskrbela za nabavo razkužil, tako za zaposlene kot za učence. Poskrbela je tudi za nabavo zaščitnih mask za zaposlene.

Morebitni obiskovalci morate za zaščito ustnega in nosnega predela  poskrbeti sami..

Prosimo, da za zaščito otrokovega ustnega in nosnega predela  poskrbite starši.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov 

____________________________________________________________________________________________________

Spoštovani starši.

Izkoriščam priložnost, da se vsem staršem, lepo zahvalim za lepo in zgledno sodelovanje s šolo. Vaša angažiranost, spoštovani starši, pri pomoči otroku v času njegovega šolanja doma, je bila nepogrešljiva in tako učiteljem kot učencem v veliko pomoč. Čas, ki ga počasi puščamo za sabo nam je sicer prekrižal veliko ustaljenih poti, vendar smo otrokom s skupnimi močmi omogočili, da so našli in odkrili poti, ki so jih pripeljale do želenih ciljev na malo drugačen način.

Z željo po nadaljevanju tako dobrega sodelovanja, vas lepo pozdravljam in vam želim vse dobro.

Ostanite zdravi.

Franci Podlipnik, ravnatelj

_________________________________________________________________________________________________

Naši učenci so ponovno razveseljevali s svojimi uspehi.

Na mednarodnem glasbenem tekmovanju, ki je potekalo Beogradu, Srbija, sta naši učenki dosegli naslednje rezultate:

Učenec/ka Inštrument  Kat. Rezultat Mentor/ica Korepetitor/ka
Veronika Bohinjc Klavir IV PRVA NAGRADA Tsarina Marinkova Krajnčan /
Mina Primožič Klavir VI DRUGA NAGRADA Tsarina Marinkova Krajnčan /
Udeležencem čestitamo.

______________________________________________________________

Naši učenci so ponovno razveseljevali s svojimi uspehi.

Na 49. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki poteka v glasbenih šolah po raznih krajih Slovenije, med 4. in 18. marcem 2020, so naši učenci dosegli naslednje rezultate:

Učenec/ka Inštrument  Kat. Rezultat Mentor/ica Korepetitor/ka
Žiga Fajiga Harmonika 1. b SREBRNA PLAKETA Jan Ulčnik /
Oskar Šavs

Nejc Strnad Podlesnik

Klavirski duo 1. a ZLATA PLAKETA in PRVA NAGRADA Tanja Ahačič /
Udeležencem čestitamo.
© Glasbena šola Tržič, 2015