RASTEMO Z GLASBO V SRCU

Obvestila

URADNE URE

Računovodkinja Petra Razinger: ponedeljek in torek med 7:00 in 15:00

Tajnica Bernarda Benet: četrtek in petek med 7:00 in 15:00

_____________________________________________________________

Spoštovani starši, dragi učenci.

Vstopili smo v novo šolsko leto 2021/2022 v katerem nas čakajo novi izzivi, cilji in pričakovanja. Pojav novega koronavirusa Covid – 19 bo nekoliko vplival tudi na pouk v glasbeni šoli v šolskem letu 2021/22. Po navodilih NIJZ bomo pouk pričeli na običajen način ob doslednem upoštevanju higienskih priporočil NIJZ: nošenje zaščitne maske na hodnikih, razkuževanje rok, upoštevanje fizične distance, gibanje po označenih smereh. Samo z doslednim upoštevanjem navodil lahko upamo, da bomo pouk lahko v celoti realizirali na najboljši možni način.

Poleg seznanjanja z osnovami  glasbene umetnosti, igranja inštrumenta, spoznavanja glasbene teorije, v glasbeni šoli gojimo pozitivne vrednote, ki tako postanejo del vsakdanjega življenja ter pomembno vplivajo na zavest posameznika.

Uspehi, ki so jih v preteklem šolskem letu dosegli naši učenci na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer so posegali po najvišjih nagradah in priznanjih so za nas dodaten izziv tudi v tem šolskem letu. Zavedamo se, da je za dobro delo in odlične rezultate zelo pomembna pomoč in podpora staršev in krajanov Občine Tržič. Takšno pomoč in sodelovanje si želimo tudi v prihodnosti.

Vabimo vas, k prebiranju publikacije, ki je objavljena v modulu “Šola”. V publikaciji predstavljamo osnovne informacije o organizaciji in delu in vas seznanjamo z vsebinami pomembnimi za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo na naši šoli.

_____________________________________________________________

Učenci, ki so na državnem in mednarodnih tekmovanjih več kot zelo uspešno nastopili za Glasbeno šolo Tržič ali uspešno opravili sprejemni preizkus na srednji stopnji glasbenega izobraževanja.

Od leve proti desni: pianisti Veronika Bohinjc, Mina Primožič, Job Zupan, Julija Ahačič, Sophie Kemperle, violinistki Neža Fajdiga in Hana Šavs, violončelistki Teja Meglič in Ajda Roblek, saksofonistka Iza Klemenc, harmonikar Žiga Fajdiga in flavtistka Manca Fajdiga.

Na fotografiji manjkata: pianistka Nika Melihen in harmonikarica Špela Naglič

Mentorji: Tsarina Marinkova Krajnčan, Eva Dukarič, Nika Selak, Franci Podlipnik, Jan Ulčnik, Andreja Pogačnik

Čestitamo!

___________________________________________________

Ker imamo najboljše učence in učitelje, nam je šlo dobro tudi na daljavo. Vabimo vas, da si na »Posnetkih« in v »Galeriji« ogledate nekaj utrinkov pouka na daljavo. 🎼🎷🎺🎸🎹🎻🎤

Verjamemo, da bomo na koncertih in nastopih v živo, kmalu skupaj uživali v programih, ki jih bodo pripravili naši nadobudni in marljivi učenci, pod vodstvom akademsko izobraženih, srčnih ter svojemu poslanstvu predanih učiteljev.  Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite na naši Facebook strani, ter da naše posnetke delite med vaše prijatelje in jih povabite, da tudi oni postanejo cenjeni prijatelji  Glasbene šole Tržič. 💛💛💛💛💛

Vse pohvale gredo našim učiteljem, ki učencem znanje predajajo z ljubeznijo in radostjo v srcih ter našim učencem, ki vztrajajo in se trudijo ter napredujejo v znanju ter nenazadnje staršem in starim staršem, ki so pomemben del naše glasbene šole. 👍👍👍👍👍

.
Z glasbo v srcu razširimo pozitivno energijo! ⭐️

_____________________________________________________________

Koncertni bonton

  • Na koncert ne zamujamo.
  • Če zamudimo, počakamo tiho pred vrati in ob prvem ploskanju čim obzirneje vstopimo in sedemo na najbližji prosti sedež.
  • Mobilne telefone in piskajoče ure izklopimo pred koncertom.
  • Če smo prehlajeni in nas muči kašelj se koncertu odpovejmo.
  • Otrok, ki so premajhni, da bi na nastopu zdržali mirno in tiho, ne pripeljemo na koncert.
  • Ko nastopajoči pride na oder, mu zaploskamo.
  • Z mirnim in zbranim poslušanjem nastopajočim izkazujemo spoštovanje. Zato se med nastopom ne pogovarjamo, zehamo, škripamo s stoli, zehamo ali povzročamo drugih šumov (npr. brskanje po torbici, šumenje s papirčki…).
  • Nastopajoče nagradimo s ploskanjem. Ploskamo šele ob koncu skladbe in ne med stavki. Če ne poznamo skladbe, počakamo, da zaploskajo drugi.
  • Med igranjem se ne presedamo in ne hodimo po dvorani. Če moramo nujno zapustiti koncert, to storimo med aplavzom.
  • Vljuden in spoštljiv odnos do vseh nastopajočih pokažemo tudi s tem, da koncerta ne zapuščamo predčasno.
  • Fotografiranje z bliskavico lahko izvajalca zelo moti.

S takšnim ravnanjem bomo izkazali spoštovanje in kulturen odnos do nastopajočih ter poslušalcev ter zagotovili obilico lepih glasbenih trenutkov na nastopih.

koncertni-bonton-008 koncertni-bonton-007 koncertni-bonton-006 koncertni-bonton-005 koncertni-bonton-003 koncertni-bonton-004 koncertni-bonton-001 koncertni-bonton-002

Aktualno

Vljudno vas vabimo, da spremljate našo spletno in Facebook stran.

__________________________________

IZPOLNJEVANJE PCT POGOJA:

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje pogojev VIZ (Ur.l. RS št. 132/21) določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (tako imenovani PCT pogoj) za vstop v Glasbeno šolo Tržič izpolnjevati vse osebe, ki so starejše od 15 let.

Starši, ki pripeljete ali odpeljete otroka v PGV, GP, ali učenca k pouku inštrumenta ali nauka o glasbi do vključno 2. razreda sicer ne potrebujete izpolnjevati pogoja PCT. Spoštovani starši, dovolite, da vas na tem mestu zaprosimo, da v šolo vstopate čim manj. V kolikor spremljate otroka do vrat učilnice, vas prosimo, da se v šoli zadržujte le kratek čas.

SAMOTESTIRANJE UČENCEV:

Prostovoljnega samotestiranja v domačem okolju učencem, ki so mlajši od 15 let ni potrebno več izvajati. Prostovoljno samotestiranje (v kolikor niso prebolevniki ali cepleni) naj enkrat tedensko izvajajo dijaki, ki obiskujejo Glasbeno šolo Trži (veljajo testi, ki jih učenci opravijo tudi za srednjo šolo).  Učenci, ki so starejši od 15 let, lahko teste za samotestiranje pridobijo v lekarni s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZAŠČITNI UKREPI:

Ker Glasbeno šolo Tržič obiskujejo otroci iz več osnovnih šol, tudi srednjih šol, zaposleni pa prihajamo iz različnih koncev Gorenjske in tudi širše, dovolite da vas na tem mestu zaprosimo za dosledno upoštevanje zaščitnik ukrepov, saj lahko le s skupnimi močmi omejujemo širjenje virusa SARS-CoV-2.

Za vse, ki vstopajo v prostore Glasbene šole Tržič je tako obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje…

Nošenje zaščitne maske ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti in učence do 2. razreda.

Zelo pomembno je, da starši poskrbite za to, da v šolo zares prihajajo le zdravi učenci. Prosimo poučite otroke, da si roke razkužijo že na samem vhodu v Glasbeno šolo Tržič, seveda si jih lahko temeljito umijejo z milom tudi stranišču v pritličju. Prav tako je razkuževanje rok zaželeno tudi v učilnici. Enak postopek predlagamo tudi ob odhodu. Zaposleni bomo poskrbeli, da bodo spoštovani tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, kot so zračenje prostorov in razkuževanje površin ter upoštevanje medosebne varnostne razdalje.

Več o tem si prosimo preberite v rubriki “Aktualno” v Splošnih navodilih.

__________________________________

URNIK

Spoštovani starši.

Zaradi epidemioloških ukrepov in navodil NIJZ so razredi manjši. Menjave med skupinami so možne v primeru, da tudi iz druge skupine želi kdo menjati oddelek.

Urnik si lahko ogledate tudi tukaj (PDF)

___________________________________________

SPLOŠNA NAVODILA

Spoštovani starši, dragi učenci, cenjeni učitelji in obiskovalci Glasbene šole Tržič.

Ker je ob izvajanju pouka v prostorih glasbene šole tveganje za prenos okužbe z virusom COVID19 večje, dovolite, da vas seznanimo s priporočenimi ukrepi NIJZ.

V prostorih Glasbene šole Tržič, prosimo dosledno izvajajte splošne higienske ukrepe:

-> V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe, ki morajo v celoti upoštevati aktualna navodila ter predpisani protokol .

-> Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) za vstop v Glasbeno šolo Tržič morajo izpolnjevati vse osebe, ki so starejše od 15 let.

-> Naprošamo starše, da otroke spremite do vrat Glasbene šole.

-> V šoli so ob vhodu, v vseh učilnicah in pred pisarno šole nameščena razkužila za razkuževanje rok. Prosimo, opozorite otroke, da si roke razkužijo že v vetrolovu ob prihodu v šolo. Ob vstopu v učilnico si je ponovno potrebno razkužiti roke. Roke si mora razkužiti tudi vsak starš in obiskovalec šole. Roke je potrebno razkužiti ob vsakem morebitnem dotikanju površin kot so kljuke, ograje na stopnišču, klopce na hodnikih,… Tudi ob odhodu iz šole je priporočljivo razkuževanje rok. V sanitarijah priporočamo temeljito umivanje rok.

-> V vseh skupnih prostorih šole (sanitarje, hodniki, stopnišče, dvorani, pisarna) je obvezna uporaba zaščitnih mask za zaposlene, starše in obiskovalce šole. Prav tako je obvezna uporaba zaščitne maske za vse učence izven matične učilnice. Za zaščito otrokovega ustnega in nosnega predela morate poskrbeti starši. Nošenje zaščitne maske ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti in učence do 2. razreda.

-> Prosimo, da se v prostorih šole vzdržuje primerna medsebojna razdalja, ki naj bo 1,5  – 2 metra.

-> V prostorih šole naj se ne združuje v skupine.

-> Upoštevati je potrebno higieno kašlja. Pred kašljanjem/kihanjem si je potrebno zakriti usta in nos s papirnatim robčkom, ali zakašljati/kihniti v zgornji del rokava. Robček je po uporabi potrebno zavreči.

-> Čim manj se dotikati obraza (oči, ust in nosu) z nečistimi neumitimi/nerazkuženimi rokami.

-> Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj se opravijo po telefonu. Preko e-pošte ali preko računalniške povezave.

-> Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo ali jih pred uporabo obvezno razkužijo.

-> Poskrbeti je potrebno za maksimalno higieno inštrumentov.

Prihod do šole in vstopanje v šolske prostore in odhod iz šole:

V prostorih šole je poleg upoštevanja splošnih higienskih ukrepov potrebno upoštevati tudi režim gibanja, ki naj bo hoja po desni strani stopnic in po desnem delu hodnika.

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Spoštovani starši, prosimo vas, da o pravilnostih izvajanja samozaščitnih ukrepov podučite otroke ter, da z doslednim upoštevanjem navodil dajete lep zgled otrokom.

V Glasbeni šli Tržič, bomo poskrbeli za redno čiščenje, razkuževanje in prezračevanje prostorov. Šola bo poskrbela za nabavo razkužil, tako za zaposlene kot za učence.

________________________________________________________________

© Glasbena šola Tržič, 2015
Dostopnost