Interni nastop učencev učencev učitelja Benjamina Prešerna, oktober 2019

Javni nastop, oktober 2019

8. mednarodno tekmovanje pianistov, Rogaška Slatina, januar 2019

Interni nastop učencev M. Šlibarja in J. Ulčnika, junij 2016

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text