Galerija – Interni nastop učencev B. Prešerna, december 2016