Galerija – Interni nastop učencev E. Dukarič in N. Selak, november 2016