Galerija – Interni nastop učencev E. Dukarič, november 2017