Galerija – interni nastop učencev E. Dukarić, oktober 2018