Galerija – Interni nastop učencev M. Breuss in E. Dukarič, december 2017