Galerija – Interni nastop učencev M. Šlibarja in J. Ulčnika, junij 2016