Galerija – Seminar za godala ge. Maruše Turjak Bogataj, februar 2023