Galerija – Interni nastop učencev E. Dukarič in U. Kržič, marec 2016