Galerija – Nastop ob materinskem dnevu v Domu P. Uzarja, marec 2018