Galerija – Interni nastop učencev M. Kokalja in J. Ulčnika, maj 2018